Анонси

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до співпраці з електронним часописом

Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society

Формуємо редакційний портфель на 2021 рік!

Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм'я рецензента, рецензенту – iм'я автора. Статті приймаються англійською, польською, українською та іншими мовами.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік. Можливі також спеціальні номери. Статті приймаються редакцією часопису протягом року, а отже, Ваш текст буде опублікований якщо не у найближчому номері то у наступному.

Для публікації тексту в №1 за 2021 рік, тексти чекаємо до 1 лютого 2021 року.

 

Ми не будемо перераховувати рубрики. Ваша дослідницька фантазія нехай має за рамку Urban Studies.

 

Вимоги до оформлення

Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремими файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, ORCID, назва публікації, анотація (2000-2500 тисячі знаків), ключові слова (3-7 слів)

Посилання автоматичні підрядкові, оформлюються згідно стандарту АРА. Статті також мають містити REFERENCES - список літератури транслітерований латинським алфавітом.

 

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

 

Статті приймаються на e-mail editorial.mics@gmail.com