Редакційний штат

Редакційна рада

Мартін Баумейстер – доктор історії, професор Мюнхенського університету, директор Німецького історичного інституту в Римі

Геннадій Боряк – доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України http://history.org.ua/?hist=39

Ярослава Верменич – доктор історичних наук, завідуюча відділом історичної регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=55

Вікторія Константінова – доктор історичних наук, професор, директор Інституту історичної урбаністики  http://bdpu.org/Constantinova.html

Станіслав Кульчицький  – доктор історичних наук, професор, науковий співробітник відділу історії України 20-30-х років ХХ століття Іституту історії України Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки України http://www.history.org.ua/?hist=252

Патриляк Іван  – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сердюк Ігор - доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка http://historic.pnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Serdiuk_information.pdf

Петровський Володимир –  доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Валентина Шандра – доктор історичних наук, професор,  науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=516

Томас Вюнш – доктор, професор Університету Пассау, Німеччина http://www.phil.uni-passau.de/neuere-geschichte-osteuropas/lehrstuhlteam/prof-dr-thomas-wuensch/

  

Редакційна колегія

Тетяна Водотика – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичної  регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=1198

Олександр Галенко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://history.org.ua/?hist=75

Гречко Денис - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України http://orcid.org/0000-0003-3613-795X

Андрій Заярнюк – доктор історії, викладач кафедри історії університету у м. Вінніпеґ, Канада https://www.uwinnipeg.ca/index/history-zayarnyuk

Геннадій Казакевич – доктор історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наталія Кашеварова – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=953

Ксенія Кузіна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України Національної академії наук України

Роман Любавський – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, заступник декана з наукової роботи історичного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна http://history.karazin.ua/pro-fakultet/Vikladachi/LyubavskiyRomanGennadiyovich.html

Оксана Міхєєва – доктор історичних наук, викладач Українського католицького університету http://journalism.ucu.edu.ua/staff/3724/

Маркіян Прокопович – доктор історії, викладач факультету історії мистецтв університету м.Бірмінгем. http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/historyofart/prokopovych-markian.aspx

Остап Середа – кандидат історичних наук, доктор філософії, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету http://ukraine-history.ucu.edu.ua/sereda-ostap-volodymyrovych/

Сергій Тараненко – кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Артем Харченко – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Микола Плавінський – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук та сталого розвитку Міжнародного державного екологічного інституту імені А.Д. Сахарова Білоруського державного університету https://independent.academia.edu/PlavinskiMikalai

Алла Петренко-Лисак – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри галузевої соціології, факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/person/petrenko-lysak-alla-oleksandrivna

Людмила Малес – доктор соціологічних наук, доцент, доцентка кафедри теорії та історії соціології, факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/person/males-lyudmyla-volodymyrivna

Ольга Максимович – кандидат соціологічних наук, директорка Навчально-наукового центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»