Авторам

ПРО ОФОРМЛЕННЯ ПРИСТАТЕЙНИХ СПИСКІВ ПОСИЛАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СВІТОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ

Для опису у переліку літератури україномовних і російськомовних статей з журналів рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань у References:

z ПІБ авторів транслітерація

z назва статті у варіанті;що транслітерується;і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

z назва джерела транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [];

z вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Список літератури References) для Scopus та інших зарубіжних баз даних БД) подається повністю окремим блоком;повторюючи список літератури;наведений мовою оригіналу відповідно до вимог ДАК України;незалежно від наявності у ньому англомовних джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації;вони повністю повторюються в списку;який готується в романському алфавіті.

Безоплатні програми для складання бібліографії наявні в мережі Інтернет. Досить здійснити в Google пошук зі словами «Create citation»;і ви отримаєте кілька безоплатних програм;що дають змогу автоматично створювати посилання за пропонованими стандартами. Причому описи можна створювати для різних видів публікацій книга;стаття з журналу;інтернет-ресурс і т. п.). Нижче наведено кілька посилань на такі сайти: http://www.easybib.com; http://www.bibme.org; http://www.sourceaid.com.

Бібліографічний опис за стандартом АРА:

Книга

Last Name;F. Year Published). Book Title. Publisher City: Publisher Name.

Brown;D. 2004). The DaVinci code. New York: Scholastic [in English].

 

Журнал

Last Name;F. Year Published). Article Title. Journal name;Volume number,

Page Numbers. Smith;J. 2009). Studies in pop rocks and Coke. Weird Science;12;78—93 [in English].

 

Сайт

Last Name;First. «Page Title». Website Title. Retrieved Date Accessed;from Web Address Smith;J. 2009;January 21). Obama inaugurated as President. CNN.com. Retrieved February 1;2009;from http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html [in English].

 

Допомогти в зберіганні і оформленні посилань можуть програми — бібліографічні менеджери. У більшості випадків з їхньою допомогою Ви зможете швидко і грамотно скласти бібліографічний опис для публікації в будь-якому зарубіжному виданні відповідно до їхніх вимог. До таких сервісів належать сайти http://www.bibme.org;http://www.zotero.org;http://www.mendeley.com;www.citethisforme.com та ін.