Редактори

Редакційна рада

Мартін Баумейстер – доктор історії;професор Мюнхенського університету;директор Німецького історичного інституту в Римі

Геннадій Боряк – доктор історичних наук;професор;заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України http://history.org.ua/?hist=39

Ярослава Верменич – доктор історичних наук;завідуюча відділом історичної регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=55

Валерій Капелюшний – доктор історичних наук;професор;завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;заслужений працівник освіти України

Вікторія Константінова – доктор історичних наук;професор;директор Інституту історичної урбаністики  http://bdpu.org/Constantinova.html

Станіслав Кульчицький  – доктор історичних наук;професор;науковий співробітник відділу історії України 20-30-х років ХХ століття Іституту історії України Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки України http://www.history.org.ua/?hist=252

Іван Патриляк – доктор історичних наук;професор;декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Віктор Ставнюк – доктор історичних наук;професор;завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://am.history.univ.kiev.ua/vycladachi/stavnyuk

Валентина Шандра – доктор історичних наук;професор; науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=516

Томас Вюнш – доктор, професор Університету Пассау, Німеччина http://www.phil.uni-passau.de/neuere-geschichte-osteuropas/lehrstuhlteam/prof-dr-thomas-wuensch/

 

Редакційна колегія 

Мирослав Борисенко – доктор історичних наук;професор кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тетяна Водотика – кандидат історичних наук;науковий співробітник відділу історичної  регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=1198

Олександр Галенко – кандидат історичних наук;керівник сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я відділом історичної регіоналістики Інституту історії України Національної академії наук України http://history.org.ua/?hist=75

Андрій Заярнюк – доктор історії;викладач кафедри історії університету у м. Вінніпеґ Канада) https://www.uwinnipeg.ca/index/history-zayarnyuk

Геннадій Казакевич – доктор історичних наук;доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наталія Кашеварова – кандидат історичних наук;науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України Національної академії наук України http://www.history.org.ua/?hist=953

Ксенія Кузіна – кандидат історичних наук;доцент кафедри історії слов’ян Донецького національного університету http://hist.donnu.edu.ua/uk-ua/departments/department-of-history-of-slavs/kolektyv-kafedry/kuzina-kseniya

Роман Любавський – кандидат історичних наук;доцент кафедри історії України;заступник декана з наукової роботи історичного факльтету Харківського національного університету імені Василя Каразіна http://history.karazin.ua/pro-fakultet/Vikladachi/LyubavskiyRomanGennadiyovich.html

Оксана Міхєєва – доктор історичних наук;викладач Українського католицького університету http://journalism.ucu.edu.ua/staff/3724/

Маркіян Прокопович – доктор історії;викладач факультету історії мистецтв університету м.Бірмінгем. http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/historyofart/prokopovych-markian.aspx

Остап Середа – кандидат історичних наук;доктор філософії;завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету http://ukraine-history.ucu.edu.ua/sereda-ostap-volodymyrovych/

Сергій Тараненко – кандидат історичних наук;завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Артем Харченко – кандидат історичних наук;доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”