Про нас

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до співпраці з електронним часописом

 

Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society

 

Журнал має за мету розвиток міських студій, інституціоналізацію цієї царини в Україні та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору, що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Автори мають бути готові враховувати зауваження рецензентів і редакторів. Текст статті може проходити кілька етапів редагування. Критеріями для відбору статей для публікації є наукова якість, відповідність тематичному напряму журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів. Рецензування здійснюється за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм’я рецензента, рецензенту – iм’я автора.

Статті приймаються англійською, польською, українською та іншими мовами.

      Місто планує друкувати рецензії та огляди найважливіших книжкових і журнальних видань;що виходять у царині урбаністичних студій. Журнал також планує публікації джерел;з особливою увагою до інтелектуальної історії розвитку досліджень міст зокрема;інтерв’ю із дослідниками;спогади про наукове середовище та розвиток урбаністики). Текст джерела має супроводжуватися передмовою та коментарями.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік.

ISSN: 2616-4280
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-4280

      Основні орієнтовні) напрямки часопису:

 1. Теоретичні та методологічні підходи в дослідженнях міста
 2. Місто і село – взаємодія та співіснування
 3. Економічна історія міста
 4. Соціальний простір і практики у містах
 5. Міське громадянство та влада у місті
 6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
 7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
 8. Структури міського повсякдення
 9. Антропологія етнографія) міста
 10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
 11. Публікації джерел
 12. Рецензії, огляди, анонси

Статті в номер 6 приймаються до 1 жовтня 2018 р.

      Вимоги до оформлення: до друку приймаються раніше не опубліковані наукові праці. Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Скановані рисунки і графіки надсилаються окремим файлом. До статті обов’язково додаються написані двома мовами – українська та англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, місто, e-mail), назва публікації, анотація не більше 250 слів українською мовою та близько 500 слів англійською), ключові слова.

З метою включення публікацій журналу до широкого обігу статті мають містити REFERENCES – список літератури транслітерований латинським алфавітом рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом АРА).

Позиції у списку літератури нумеруються в порядку появи у тексті.

Обсяг статей – до 40 тис.зн.

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора наприклад: ivanov.doc. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

      Статті приймаються тільки в електронному варіанті на e-mail editorial.mics@gmail.com

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

#місто ;#місто і історія ;#суспільство ;#мікс;#МІКС