Номер 5

Рахунок за електрику на ім'я Педагогічного музею. Лютий 1918. ЦДАВО України. Ф.1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 59

Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-редактор). – Київ, 2018. № 1 (5). – 251 с.

Черговий, п’ятий, номер часопису «Місто: історія, культура, суспільство» продовжує добру традицію наповнення українського наукового простору актуальними матеріалами з найрізноманітніших міських студій. Ми тримаємо руку на пульсі сучасної урбаністики та відкриті до співпраці з авторами, аудиторією та всіма зацікавленими у даній тематиці. У випуску, як зазвичай, маємо спеціальну тему, котра цього разу присвячена тематиці Української революції 1917–1921 рр.

 

Від редакції 

Ранньомодерне місто

Лук’янченко Вадим. Деякі невідомі факти еволюції оборонних споруди Верхньої Лаври

Сапронов Андрій. Полковий «секвестр» Гетьманщини: зовнішній вигляд і стан споруди на середину XVIII ст.

Левус Назарій. Представницькі видатки магістрату 1577-1583 рр. На прикладі книг щотижневих видатків м. Львова.

Заяць Андрій. Лентвійти у містах Волині XVI – першої половини XVII ст. склад, персоналії, повноваження

Модернізаційні процеси в містах на зламі 19-20 ст.

Заярнюк Андрій. Позачергові парламентські вибори 1908 р.: штрихи до біографії Миколи Ганкевича та історії соціалістичного руху у Львові

Куліков Володимир. Неформальні трудові відносини на промислових підприємствах Російської імперії в останній третині ХІХ – на поч. ХХ ст.

Революція 1917-21 років у місті

Безпорадне та критично важливе. Місто в революційні роки. Інтерв’ю з Владиславом Верстюком

Вінцковський Тарас. Кривавий «Алмаз»: де/конструкція одного міфу революції в Одесі

Сучасні трансформації міського простору

Мусін Олександр. Історична пам’ять у міському просторі: парадокси церковно-політичного відтворення національних святинь у Росії та Україні

Джерела до історії міст

Білоус Наталія. Привілеї польського короля Стефана Баторія для Лоєва 1576 та 1582 рр.

Гюго Віктор. Демонтувальникам – бій (переклад та передмова О.Малишева)

Спицька Олена. Адміністративно-фінансова діяльність керівництва Української делегації на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. крізь призму нового історичного джерела

Редько Ольга. Як міста переживали революцію? Документальні свідчення з фондів ЦДАВО України

Рецензії. Огляди. Хроніка

Боженко Анастасія, Чорний Дмитро. Огляд конференції «Мова/«мови» міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)» (Харків, 23 лютого 2018 р.)

Otrishchenko Natalia. (In)visible Traces: The Presence of the Recent Past in the Urban Landscape of Sarajevo

Кирій Світлана, Румілець Тетяна. Воркшоп ARCHINTEGRATION 2018 – сучасні рішення публічного простору бібліотеки (м. Київ, 13–17.03.2018)

 

Завантажити номер повністю