Тараненко Сергій. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток. Видання друге

Продовжуємо практику перевидання в електронному вигляді монографій, які присвячені проблемам урбаністики. Цього разу це книжка Сергія Тараненка «Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток».

Автор спробував уявити, яким був рельєф Подолу у давньоруський час та прослідкувати, яким чином це впливало на забудову цієї частини Києва.

Монографія присвячена вивченню актуальних питань формування та розвитку планувальної структури Подолу Києва у давньоруський період. Дослідження презентує гіпотетичну схему розвитку рельєфу найбільшого київського району на час його регулярного заселення. Аналіз археологічних, картографічних та писемних джерел дозволив виділити основні елементи планувальної структури, принципи їх розміщення та простежити їх взаємозв’язок.

Тараненко Сергій Пантелійович – к.і.н., завідувач науково-дослідного сектору археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. У період з 1998 по 2015 рр. працював у Подільській постійно діючий археологічній експедиції Інституту археології НАН України та у Центрі археології Києва. Автор та співавтор понад 90 наукових публікацій, присвячених археології Києва періодів Київської Русі та Модерну. Сфера наукових інтересів – археологія Києва та середньовічних міст

 

Завантажити монографію 

Завантажити кольорову вклейку