Запрошуємо до чергового номера МІКС. Дедлайн – 15 вересня 2017 р.

Шановні колеги! Запрошуємо вас до співпраці з електронним часописом
Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society
Журнал є міждисциплінарним, тож ми будемо раді бачити в колі наших авторів соціологів, культурологів, економістів, які займаються відповідною проблематикою.
Основні (орієнтовні) напрямки часопису:
1.Теоретичні та методологічні підходи в дослідженнях міста
2. Місто і село – взаємодія та співіснування
3. Економічна історія міста
4. Соціальний простір і практики у містах. Соціологія міста
5. Міське громадянство та влада у місті
6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
8. Структури міського повсякдення
9. Урбаністична антропологія
10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
11. Публікації джерел
12. Рецензії, огляди, анонси
Вимоги до оформлення
Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремим файлом. До статті обов’язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, назва публікації, анотація (не більше 250 слів українською мовj. та близько 500 слів англійською), ключові слова.
Посилання автоматичні посторінкові. Бібліографія оформлюється згідно Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British Standard). Статті також мають містити REFERENCES – список літератури, транслітерований латинським алфавітом
Обсяг статей – до 40 тис.зн.
Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.
Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc
Статті до №4 приймаються до 15 вересня 2017 р. на e-mail editorial.mics@gmail.com