АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КИЇВСЬКОМУ ГОСТИНОМУ ДВОРІ. Видання друге

Представляємо перший спеціальний випуск – друге та доповнене видання колективної монографії “АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У КИЇВСЬКОМУ ГОСТИНОМУ ДВОРІ”

Археологічні дослідження київського Гостиного двору / М. Сергєєва, В. Івакін, С. Тараненко,
Д. Бібіков, І. Зоценко. Видання друге доповнене. – К., 2017. – 121 с.

У колективній монографії представлені результати археологічного дослідження території київського Гостиного двору в 2013 р. Зафіксовані культурні нашарування коливаються у межах XII–XIX ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє прослідкувати територію найдавнішої площі Подолу та прослідкувати генезис змін у планувальній структурі району від давньоруського часу до нового. Особливий інтерес представляють залишки дерев’яних конструкцій торгових рядів XVIII–XIX ст. Описи археологічних об’єктів та артефактів підкріпленні додатковими вузькопрофільними аналізами. Друге видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також розшифровкою арабського напису на знайденій люльці.
Книга пропонується археологам, історикам, студентам вищих навчальних закладів та усім, кого
цікавить медієвістична археологія та історія м. Києва.

 

Завантажити книгу